top of page
  • Szerző képeJátékos

Az MSZ-JSZ közgyűlése


A Magyar Szín-Játékos Szövetség 2018. évi rendes közgyűlésére május 19-én, 11 órakor kerül sor a Patyolat Próbaüzemben.


MEGHÍVÓ


a Magyar Szín-Játékos Szövetség MSZJSZ, (székhely:1122 Budapest, Csaba u.6.) 2018. évi rendes Közgyűlésére


Kedves Tagok!


Az MSZJSZ következő közgyűlését 2018. május 19-én szombat 11.00 órára összehívom.


A közgyűlés helyszíne: Patyolat Próbaüzem, 1082 Budapest, Baross u. 85.


Napirendi pontok: 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 2. A 2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása 3. Változtatások az elnökség összetételében 4. A 2018 évi tervek ismertetése és elfogadása 5. Az MSZ-JSZ adatkezelési és adatvédelmi szabályzatával kapcsolatos teendők (GDPR) 6. Egyéb Amennyiben a kijelölt időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlést 2017. május 19-én 11.30 órára ismételten összehívom.


A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben.

Amennyiben a közgyűlésen nem tudsz személyesen megjelenni, úgy szavazati jogodat a mellékelt meghatalmazással a meghatalmazottad is gyakorolhatja. A mellékelt űrlapot kitöltve, aláírva kérjük PDF formátumban, vagy postán visszaküldeni.


A szavazati jog gyakorlásának feltétele a 2017-es illetve a 2018-as éves tagdíj befizetése!


A tagok és az egyesület szervei az elnöktől napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlés jogosult dönteni. A napirend kiegészítést a meghívóval azonos módon kell közölni a tagokkal. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlés nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.


A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Budapest, 2018. április 27.


Regős János

elnök


Comments


Programajánló

LEGFRISSEBB CIKKEINK
ROVATOK

Játékos folyóirat

Folyamatosan archiváljuk a Játékos régi lapszámait, olvass bele, mi volt a téma 20 évvel ezelőtt!

bottom of page