Ahol mindenki elfér az asztalnál - Feszt-Fest 2018. - 2. rész

A Magyar Színjátékos Szövetség november 2. és 4. között tizenkettedik alkalommal rendezte meg a FESZT-FEST-et, teljes nevén a Fesztiválgyőztesek Fesztiválját a MU Színházban. A közönség 13 olyan előadásnak lehetett tanúja, amelyek az előző évadban különböző fesztiválokon bizonyították érdemességüket. Beszámolónk második része!


A szakmai zsűri Formanek Csaba (író, színész, rendező), Perényi Balázs (drámatanár, rendező) és Tóth Zsuzsanna (színházpedagógus) voltak.Füleki Gimnázium és a Csemadok alapszervezet Apropó Kisszínpada:

Lüzisztraté, vagy amit akartok (rendező: Szvorák Zsuzsa)


A produkció 21 fője nagy energiával, pontosan játszott, jól használva a komédia eszközeit. A harsány játékmód ellenére sem fulladt ízléstelenségbe az előadás. Pedig, ahogy Tóth Zsuzsanna is kiemeli, ez gyakran meg szokott történni a darab középiskolás feldolgozásakor. Ennek kapcsán beszél a zsűri mind a jelmez, mind az eszközhasználatról, ami egyszerre idézte meg a klasszikus görög viseletet és távolodott el tőle. Különösen humoros ötlet a folyton párnákkal közlekedő görög asszonyok képe. Az összhatás egy esetben csorbult csak, amikor az egyetlen maszkos jelenetben az öt szereplőre hirtelen csak három maszk jutott. Formanek Csaba szerint ez még a kisebbik baj, mert “még ennél is fontosabb, hogy a színész valóban a maszk mögül beszéljen, különben nem születik meg a figura”.

A színészek játékára nem lehetett panasz azon túl, hogy néhol a fáradtság jelei látszódtak az alakításokon, ami a helyzetek kiüresedéséhez vezetett. A zsűri ezt szóvá is tette, és további munkára bátorította a résztvevőket a felszínességek kiküszöbölése érdekében.


József Attila Színjátszó Csoport (Nagykikinda) - Székely Csaba: Bányavirág (rendező: Király Sándor)


A József Attila színjátszó csoport előadása sajnos megállásra kényszerült, amikor egy néző elájult és ki kellett vinni a teremből. Ez a sajnálatos és váratlan esemény nyilvánvalóan rányomta a bélyegét az előadás további sorsára, ami - bár folytatódott - de sem a színészek, sem a nézők nem tudtak a hátramaradó időben szabadulni a színpadon kívül történtektől.


Legnagyobb sajnálatunkra, mert a befektetett munka látszódott az előadáson. A visszafogott, apró, viszont annál többet eláruló jelekkel dolgozó játékmód humorát vesztette. A körülmények miatt a szakmai beszélgetésre sem kerülhetett sor.


LESzSz Társulat (Lendva) - Rideg Sándor: Indul a bakterház (rendező: Pénzes Csaba)


Az Indul a bakterház volt a nap utolsó előadása. A szépen világított, erős atmoszférát teremtő díszlet jól sűríti a mű világának hangsúlyos tereit, ugyanakkor időnként az előadás kárára is válik, mert a színészek sokszor kerülnek alulvilágított helyzetbe.


A színészek nagy rutinnal mozognak és beszélnek a színpadon, bátran mutatják meg a legőrültebb figurákat is. Remekül használják a börleszk elemeit és mernek szélsőségesen fogalmazni. Perényi Balázs szerint az előadás hűen hozza vissza színpadon az eredeti mű anekdotafüzér jellegét, viszont ezáltal nem képes drámaivá válni. A szereplők viszonya nem változik meg, nincsenek döntési helyzetek, sem célok, a jelenetek mindig azonos sémára épülnek, aminek a vége az, hogy Bendegúzt üldözi a bakter, aki újra és újra beleesik ugyan azokba a csapdákba.

Ami Perényi szerint érdekes volt az előadásban, az a játszók tehetsége, az anyag nem segítette őket. Továbbá megjegyzi, hogy ő személy szerint alkalmatlannak találja feldolgozásra az előadás alapjául szolgáló művet. Pedig egy ilyen adottságokkal rendelkező csapat ennél többre hívatott. Tóth Zsuzsanna azon túl, hogy egyetértett a korábban felhozottak jogosságával, dicsérte a groteszk figurák megformálását, mind színészi, mind a jelmez szempontjából.


Formanek nem szerette volna ismételni az előtte szólókat, inkább felhívta a figyelmet pár lehetőségre, melyek mélyíthetnék az előadást. Így például az együtt élő figurák egyéni magányának erőteljesebb ábrázolása, vagy egy dramaturgiai keret, amelyben a felnőtt Bendegúz mesélhetné el felnövésének történetét, a jelenlegi életének kérdéseire keresve a választ.


Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és az EGYMI Színvilág csoportja - Arany János: Ágnes asszony (rendező: Neuburger Éva)


A csoport sajátossága, hogy tagjai mérsékelt intellektuális képességzavarokkal és sok esetben különböző érzék- és mozgásszervi sérülésekkel élik mindennapjaikat. Így előadásuk nem csak pedagógiai szempontból fontos, hanem a mindennapi életbe való beilleszkedésüknek egyik gyakorlóterévé válik. Előadásuk kipróbált formákat alkalmaz pontosan, hatásaival jól játszik. A színpadon játszók nagy közlésvággyal teszik a dolgukat. Az előadás egyszerű eszközökkel teremti meg a ballada rejtelmességét és végig érdekes marad motívumainak fejtése.Soltis Lajos Színház - William Shakespeare: Szentivánéji álom (rendező: Nagy Péter István)


A celldömölki Soltis Lajos Színház elképesztően széles eszköztárat használó előadása a mű sok rétegét tárja fel előttünk. Az előadás kezdete nem is színpadon, hanem a MU Színház aulájában játszódott. Így a nézőnek valójában “utaznia” kell, hogy bekerüljön az álmok világába. Az itt megjelenő képi világ az álom rétegeinek széles skáláját mutatja meg, a könnyed álomtól egészen a rémálomig. A társulat elképesztő technikai tudása végig ámulatban tartja a nézőket, anélkül, hogy görkorcsolyázásukat, eséseiket, koreográfiájukat és kiváló zenéjüket egy pillanatra is öncélúnak éreznénk. A mesteremberek jelenetei minden lehetőséget megragadnak az önreflexióra, az ő narratívájuk válik az előadás keretévé. Helyenként a jelenetek az álomról leválva ellenpontoznak, máskor pedig azzal összefonódva mossák el a határokat az ébrenlét és álom között.


A színészi játék egységesen jó, sőt sokszor jó volna tüzetesebben is elidőzni egy-egy figurán, de az előadás rohanó tempója erre nem ad lehetőséget. Ezért - annak ellenére, hogy a szöveg remekül szerkesztett és jól elmondott, - akkor történik valódi színházi rácsodálkozás, amikor nem használják, és a gondolat kizárólag képszerűsége által bomlik ki a nézőben. Az álomvilág megfejtései a szövegről leválva jelennek meg a színpadon, hihetetlen mélységgel és ötletességgel - fejti ki Perényi.

Erre a zsűri egységesen a háttérben maradó szarvaspár románcát hozza példának, akik teljes mértékben szöveg nélkül élik végig tragédiába torkolló szerelmüket.


Formanek Csaba ambivalensen áll az előadáshoz, mivel szerinte is ezekben a pillanatokban működik legjobban, és sokkal inkább szól ekkor a szerelemről, mint a szöveges részek alatt, viszont ennek nem kellene így lennie. Az effektek és trükkök gyors egymásutánja és a stílusváltással történő elidegenítések miatt sokszor elveszítjük, miről is akar szólni az előadás. Miközben a technikai apparátus, a színészek és a szöveg mindig képes volt újra és újra felkelteni az érdeklődést.


Erényei elismeréseként az évad legjobb amatőr színházi előadásának járó Paál István Diplomát vihette haza az előadás.


ADYák Színpad: Shakespeare Boys (rendező: Lakó Zsigmond)


Az előző lehengerlő élmény után egy kicsit kábán foglaltam el a helyem ismét a nézőtéren, de ez szinte azonnal el is múlt, amikor a Shakespeare Boys-t játszó négy srác megjelent velünk szemben.

A teljesen a diákok által szerkesztett előadás humoros formában nyúlt Shakespeare drámáihoz. Zenével, dalokkal, improvizációkkal meséli el Rómeó és Júlia történetét, miközben szabadon asszociál különböző shakespeare-i motívumokra és szövegekre. A szerkesztett szöveg végig a fiúk humorát tükrözi úgy, hogy közben nem válik ellentétessé az eredeti művek mondanivalójával, látszik rajta az elemzői munka. A játszók nem komolykodnak, nem drámát akarnak játszani, ennek ellenére mégis jó ritmusban adnak komolyabb mondanivalójú tartalmat a nézőknek.


NNÁ 11b.: SAGA (rendező: Eck Attila)


A fesztivál záró darabja a skandináv mitológia történeteit dolgozta fel. A zsűri az előadás terét dicsérte: remekül használták az egész világ megjelenítésére, ami egy rítusjátéknál elengedhetetlen. A darab szerkezeti felépítése szerint a szereplők az előadás első részében megteremtik a világot, majd a másodikban elpusztítják azt. Ezt szó szerint lehet érteni: a világot jelentő kövek mind fizikai valójukban kerülnek be, és leereszkedik a világfát jelképező kötél is a tér közepére, az istenek pedig elfoglalják helyüket az őket megillető magaslati pontokon. A diákok jól játszanak, fegyelmezetten vannak jelen a színpadon. Tóth Zsuzsanna dicséri a csapat összhangját, ami az elementáris erővel megszólaló dalok során vált a legszembetűnőbbé. A zsűri elismerően nyilatkozott a diákok egyéni megmutatkozásairól is. Különös tekintettel az előadás második felére, ahol a fejezetekre osztott történetek cselekménnyé sűrűsödnek, lehetőséget adva arra, hogy a diákok íveket játsszanak. Az én olvasatomban itt rajzolódik ki előttünk, hogy a mítosz istenei hogyan feleltethetők meg egy válságba került család archetipikus figuráinak.


Formanek Csaba másodjára látja és zsűrizi az előadást, és annak ellenére, hogy most is tudott a darab működni, koncentráltabbnak érezte a bemutatón látottat. Talán a késői időpontnak vagy az új térnek tudható be ez – teszi hozzá. A mostani, kicsit hullámzóbb jelenlétű előadást feledteti számára, hogy az alakítások viszont sokat értek a bemutató óta. Beszél még az eszközhasználatról és annak a motívumrendszeréről, amely úgy tud pontos maradni, hogy sok mindent meghagy a néző fantáziájának a szabad értelmezésre.


Ezzel szemben gondolja azt Perényi, hogy valós világépítés nem történik, mivel a szimbolikus események megjelenítése túlságosan különböző eszközökkel történik, amelyek gyengítik egymás jelentését. Viszont ez nem gyengíti az előadás más erősségeit – fejezi be.


Bőven este van már, amikor a fesztivál lezárul, és a záróbeszéd nem szívderítő, mivel a független színházak szűkülő lehetőségeiről szól. Emiatt nem is esik olyan jól a rám telepedő fáradtság, amikor elhagyom a helyszínt. A rossz hangulatom csak a villamoson enyhül, amikor megpillantok egy, a fesztivál résztvevőiből álló nagyobb csoportot, akik azon vitatkoznak, hogy milyen helyre ülhetnének be, ahol mindenki elfér az asztalnál.

Programajánló

LEGFRISSEBB CIKKEINK
ROVATOK

06 Feb 2020

19h, MU Színház

07 Feb 2020

14h, DESZ24

28 Feb 2020

11h, Csabagyöngye Kulturális Központ

Please reload

Játékos folyóirat

Folyamatosan archiváljuk a Játékos régi lapszámait, olvass bele, mi volt a téma 20 évvel ezelőtt!

© 2015 Magyar Szín-Játékos Szövetség

  • Facebook B&W