top of page
  • Szerző képeJátékos

“INÁRCS KÖZSÉGÉRT" kitüntetés a KB35-nek


Laudáció a KB35-ről


Nem könnyű arra a kérdésre válaszolni, hogy mi is a KB35, hiszen egyszerre jelent színjátszóműelyt, társulatot és egyesületet. Azt sem egyszerű pontosan meghatározni, hogy miként kapcsolódik Inárcshoz, hiszen ezer szállal kötődik a községhez.


A KB35 tudatosan, nevében is felvállalja itteni gyökereit. Korábban egy-egy sikeres szereplés nyomán gyakran kérdezték a társulat tagjaitól, hol is van Inárcs. Az erre adott válasz – Budapesttől körülbelül harmincöt kilométerre, délkeleti irányban – rövidült KB35-re. Sokan vannak tehát országszerte, akik éppen a társulat révén hallottak először Inárcsról.

A KB35 nevéhez számos – 2015-ben egy országos és egy nemzetközi – fesztiválgyőzelem kapcsolódik, s 2014-ben részt vett a fesztiválgyőztesek fesztiválján, s erre idén is lehetősége lesz. Évek óta számos arany minősítést kap produkcióira, s tagjai is több alakításdíj tulajdonosai. 2013-ban a Magyar Szín-Játékos Szövetség önálló cikket szentelt a KB35-höz kapcsolható legfontosabb 37 (!) díj felsorolásának. A társulat 2014-től rendszeres fellépési lehetőséget kap Budapesten is.


A KB35 tevékenysége nem merül ki egy-egy előadás magas színvonalú létrehozásában. Saját szervezésű fesztiváljaik – a Színkavalkád és az IDE-feszt – révén az hazai amatőr színjátszás legfontosabb produkcióival helyben ismerkedhet meg Inárcs lakossága. E két rendezvény országosan elismert találkozó, mindkettő sajátos színfoltot jelent a magyar színházi palettán. A KB35 önálló nyári programsorozatot is szervez: az immáron 23. alkalommal megrendezett nyári, zamárdi színjátszótábor szabadidő-szervezői és szakmai vezetői is tagjainak soraiból kerülnek ki.


A KB35-höz kapcsolódik az ország egyik legrégebbi színjátszóműhelye. 27 év alatt számos színjátszó- és versmondógeneráció nevelkedett Kovácsné Lapu Mária és az ő utódainak szárnyai alatt. A fájdalmasan korán, alig egy hónapja elhunyt alapító örökségét ugyancsak a KB35 ápolja és adja tovább. Tagjai színjátszókat nevelnek, általános- és középiskolás csoportokat vezetnek a településen, ahol – ne feledjük! – középiskola hiányában jóval nehezebb összefogni a naponta ingázó diákokat.


A KB35 közösségformáló, közösségépítő tevékenysé

ge azonban nemcsak előadások és fesztiválok révén nyilvánul meg. Tagjai társrendezők és szereplők a községi rendezvényeken, melyek keretében hivatásos művészeket is megszégyenítő módon, méltó megemlékezéssel adják át az ünnep üzenetét. Szívesen és gyakran segítik más helyi szervezetek rendezvényeit is – versmondással, konferálással, énekléssel vagy akár csak jelenlétükkel, értő figyelmükkel.


Meghittebbé, ünnepibbé teszik a hétköznapokat is sok inárcsi számára, amikor foglalkozást tartanak a művelődési házban táborozó gyerekeknek, beszélgetnek a nyugdíjasklub tagjaival, vagy programokat szerveznek a falunapon. Segítenek az iskolai akadályverseny lebonyolításban, játszanak zsűri döntésére váró gyerekekkel egy-egy szavalóverseny előtt, vagy éppen egy Mikulás-túra végén szórakoztatják a jelenlévő kicsiket. Tudatosan ápolják a helyi színjátszóhagyományokat is: a hajdani játszókkal máig szoros kapcsolatban vannak, ilyen módon is közösségépítő tevékenységet folytatva.


A KB35 sokszínű tevékenységi körét tehát igen nehéz meghatározni. Bizonyos azonban, hogy minden felsorolt ténykedése révén Inárcs jó hírnevét öregbíti. Ennek elismeréséül a KB35 immáron az Inárcs községért kitüntetés birtokosa is. Színtársulat, színjátszóműhely, egyesület – legfőképpen mégis közösség. Amelyre joggal büszke Inárcs.


Maczák Ibolya

Programajánló

LEGFRISSEBB CIKKEINK
ROVATOK

Játékos folyóirat

Folyamatosan archiváljuk a Játékos régi lapszámait, olvass bele, mi volt a téma 20 évvel ezelőtt!

bottom of page