top of page
 • Szerző képeJátékos

19. Kaleidoszkóp VersFesztivál - Felhívás


A Kaleidoszkóp VersFesztivál Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje, ahol a vers valamennyi formája bemutatkozik. A versenysorozaton hivatásos és nem hivatásos színészek, előadóművészek és társulatok, valamint filmes alkotók és alkotócsoportok külön kategóriában versenyeznek produkcióikkal. A versenyprogram közönség előtt zajlik.


19. Kaleidoszkóp VersFesztivál „Vers, ahogy még nem ismered…” Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje


FELHÍVÁS A VERSENYPROGRAMRA


A Magyar Versmondók Egyesülete az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesülettel és a Váci Dunakanyar Színházzal együttműködésében meghirdeti

a 19. Kaleidoszkóp VersFesztivál versenykategóriáit.


Időpont: 2019. október 16-20. Helyszín: Váci Dunakanyar Színház Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 58.


A Kaleidoszkóp-díj mellett, versmondás és versfilm kategóriában hivatásos előadók és alkotók esetében 200.000 Ft, a hivatásos versszínházi előadásoknál egyéni előadó esetén 300.000 Ft, társulat esetén 1.000.000 Ft a fődíj!


Nem hivatásos előadók esetében versmondás és versfilm kategóriában 100.000 Ft a fődíj.


A zsűri dönthet a helyezések és a díjak megosztásáról.

VERSENYkategóriák

vers- és prózamondás versszínház versfilmek

Nem hivatásos versmondás 1. – Junior Versmondó Szalon


Nevezhet minden 10 és 14 év közötti versmondó két szabadon választott verssel vagy prózával, amelyek közül az egyik klasszikus, a másik kortárs szerző alkotása. Egy vers/próza időtartama nem haladhatja meg a 4 percet!


Kortárs szerzőnek tekintjük az élő és a néhány éven belül elhunyt szerzőket, akiknek saját kötete jelent meg és az irodalomtörténet számára ismert alkotók. (Ajánlás: www.versfesztival.hu)

Nem hivatásos versmondás 2. – Ifjúsági és felnőtt Versmondó Szalon


Nevezhet minden 14. életévét betöltött versmondó két verssel vagy prózával:

 • Az egyik a rendszerváltoztatás irodalmához kapcsolódó közéleti költészet egy darabja

 • A másik Ady Endre halálának századik évfordulója apropóján Ady és a Nyugat első nemzedéke, illetve Weöres Sándor halálának 30. évfordulója kapcsán Weöres és a Nyugat harmadik nemzedéke valamely költőjének verse

Egy vers/próza időtartama nem haladhatja meg a 4 percet! A zsűri külön értékeli az ifjúsági (14-25 év) és a felnőtt (25 év felett) korcsoportot. Hivatásos színész és előadóművész ebben a kategóriában nem versenyezhet.


A rendszerváltoztatáshoz kapcsolódó közéleti versekről:


A rendszerváltoztatás harmincéves jubileuma kapcsán, annak emlékévében az Ifjúsági és felnőtt Versmondó Szalon egyik fő fókusza a 89-es időszak, a rendszerváltoztatásról szóló, illetve ahhoz kapcsolódó közéleti költészet.


Az 1989-es időszakhoz témájában, hangulatában kapcsolódó, a rendszerváltoztatást közvetlenül megelőző, vagy az átmenet időszakában írt közéleti témájú versek, valamint a rendszerváltoztatáskor eszmélő új költőnemzedék később írt kapcsolódó versei választhatók, melyek témái a közép-európai nemzeti közösségek, a történelmi lehetőségek, a szabadság, a demokrácia és a diktatúra, a társadalmi közeg és hangulat, valamint a függetlenség. A rendszerváltoztatás sokrétű irodalmából, több vonulatból érdemes választani a versmondóknak.


Ady Endre, Weöres Sándor és a Nyugat első és harmadik költő nemzedékének lírája:


Ady Endre a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, a hazai politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Halálának centenáriumában rá, és a harminc éve elhunyt Weöres Sándorra, illetve a Nyugat első és harmadik nemzedékének lírájára emlékezve az alábbi költőktől lehet szabadon verset választani:


Ady Endre, Kaffka Margit, Csáth Géza, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Balázs Béla, Szép Ernő, Babits Mihály, Tóth Árpád, valamint Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas István, Radnóti Miklós.


Versmondás – Művész Versmondó Szalon


Nevezhet minden színész és előadóművész két verssel:

 • az egyik a rendszerváltoztatás irodalmához kapcsolódó közéleti költészet egy darabja

 • a másik Ady Endre halálának századik évfordulója apropóján Ady és a Nyugat első nemzedéke, illetve Weöres Sándor halálának 30. évfordulója kapcsán Weöres és a Nyugat harmadik nemzedéke valamely költőjének verse

A rendszerváltoztatáshoz kapcsolódó közéleti versekről:

A rendszerváltoztatás harmincéves jubileuma kapcsán, annak emlékévében az Ifjúsági és felnőtt Versmondó Szalon egyik fő fókusza a 89-es időszak, a rendszerváltoztatásról szóló, illetve ahhoz kapcsolódó közéleti költészet.


Az 1989-es időszakhoz témájában, hangulatában kapcsolódó, a rendszerváltoztatást közvetlenül megelőző, vagy az átmenet időszakában írt közéleti témájú versek, valamint a rendszerváltoztatáskor eszmélő új költőnemzedék később írt kapcsolódó versei választhatók, melyek témái a közép-európai nemzeti közösségek, a történelmi lehetőségek, a szabadság, a demokrácia és a diktatúra, a társadalmi közeg és hangulat, valamint a függetlenség. A rendszerváltoztatás sokrétű irodalmából, több vonulatból érdemes választani a versmondóknak.


Ady Endre, Weöres Sándor és a Nyugat első és harmadik költő nemzedékének lírája:


Ady Endre a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, a hazai politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Halálának centenáriumában rá, és a harminc éve elhunyt Weöres Sándorra, illetve a Nyugat első és harmadik nemzedékének lírájára emlékezve az alábbi költőktől lehet szabadon verset választani:


Ady Endre, Kaffka Margit, Csáth Géza, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Balázs Béla, Szép Ernő, Babits Mihály, Tóth Árpád, valamint Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas István, Radnóti Miklós.

Versszínház


2019-ben csak hivatásos előadók (színészek, előadóművészek) és társulatok (kőszínházak, alternatív/független színházak, vándortársulatok) jelentkezhetnek, az alábbi kategóriákban:

 • Verses nagyszínházi előadás: elbeszélő költemények, verses drámák, verset vagy balladát feldolgozó színházi előadások. Legfeljebb 2 felvonás, maximális játékidő: 90 perc.

 • Előadóest: Önálló- vagy társas pódiumi est, melynek műsorán többnyire vers vagy próza szerepel. 1 felvonás, maximális játékidő: 45 perc.

 • Verses monodráma: egy vagy többszereplős, de egy szereplőre épülő (egy beszélő) verses/lírai mű kamaraszínpadi feldolgozása. 1 felvonás, maximális játékidő: 45 perc.

 • Performance: egy vagy többszereplős, többnyire versre és prózára épülő, rendhagyó (nem a már ismert színpadi formákra épülő) előadás. 1 felvonás, maximális játékidő: 45 perc.

 • Mozgásszínházi előadás: költői művekre, versekre, prózára épülő koreográfia. 1 felvonás, maximális játékidő: 60 perc.

 • Emlékest vagy jubileumi előadás: versösszeállítás, drámajáték a rendszerváltoztatás vagy az azt követő időszakból, közéleti/társadalmi témában, valamint a kerek évfordulós költők és írók (például Ady Endre, Tersánszky Józsi Jenő, Csáth Géza, Weöres Sándor) életműve kapcsán. 1 felvonás, maximális játékidő: 45 perc.

Versfilmek