top of page
  • írta: Gergye Rezső

Vasvári fesztiválelemző

"Olyan emberek találkoztak egymással Vasváron, akik évtizedek óta tudnak a másikról, de személyesen még nem látták egymást." A júniusi Vasvári Színjátszó Fesztiválról Gergye Rezső főszervező osztja meg információit és elemző gondolatait.

Kolostorölelés

A szervezés szokatlanul nehéz előzményeiről Vasváron alaphelyzetben is nagyon nehéz megfelelő feltételeket biztosítani egy fesztiválnak. Elsősorban a szállás és étkezés problémájára utalok. Míg más Vas megyei kisvárosban válogathat a vendéglátóegység szolgáltatásai között a szervező, addig itt erre alig van mód. E gonddal együtt jó színvonalon biztosította a vendéglátást egy cég, amely egyik támogatója is volt a rendezvénynek. A szállást az elmúlt években a camping és a Zarándok szálló igénybevételével oldottuk meg. Idén a Camping nem állt rendelkezésre, a Zarándok szálló pedig nagyon korlátozottan biztosított egy csapat részére szállást, mivel ott koncepcióváltás törtét a szállóvendégek körét illetően. (Kifejezetten elmélyültebb tevékenységet végzők jöhetnek eztán szóba.) Győrvári Faluház egy nappal a rendezvény előtt közölte, hogy nem tud szállást biztosítani annak ellenére, hogy ezt hetekkel előtte rögzítettük. A Zeneiskola, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz való tartozás miatt, nehézkesen, rugalmatlanul és olyan lassan reagálta kéréseinket (termet kértünk volna), hogy le kellett mondani arról a lehetőségről. Elmondható, hogy ezek után rendkívüli energiák kellettek a szervezés e részében. A jövőre vonatkozólag mindenképpen látványos javulásra lesz szükség, ha meg akarjuk tartani a fesztivált, számítva a fokozódó külföldi színházakra is. A Békeház igénybevétele egy napra sikerült. Sajnos nem volt arra mód, hogy az egész fesztivál alatt látogatható legyen.

Az előadásokról Tizenhat produkció Vasváron. (Vidéken a nánai /Szlovákia/és a veszprémi színpad 2 olyan előadást is bemutatott, amit Vasváron nem.) Előadásokon nézők: (színjátszókkal együtt) 900 fő. A műsorfüzetben megjelölt programokból nem maradt el semmi. Két előadás (Vasvár, Pápakovácsi) időpontban máshova került. Díjak: Rendezői munkáért: Mess Attila (Lendva) Színészi Díj: Formanek Csaba (Diogenész megformálásáért) Színészi Díj: Góra Róbert (Nána) Dramaturgiai Munkáért Díj: Csukárdi Sándor Együttes Munkáért Díj: Csepreg Színjátszókör Együttes Munkáért Díj: Kerkabarka Színjátszókör (Bajánsenye) Új kortársi dráma megírásáért: Weiner Sennyey Tibor Színházi Értékteremtésért Díj: Csendbontó Társulat (Sorkifalud) Vándordíj: Ami a Fesztivál fődíja: 11C-„Komlóra” Csoport (Pécs) Minősítések A Magyar Szín-Játékos szövetség által minősített produkciók (produkciók címét lásd: Műsorfüzet) Arany Minősítés: Formanek Csaba 11C-„Komlóra” Csoport Egy és Más Vándorszínház Ezüst Minősítés: Kerka Barka Színjátszókör Csendbontó Társulat Szó és Kép Színpad „Üss a hasadra!” Színpad Vasvári Játékszín Farkas Sándor Egylet Csepreg Bronz Minősítés: Meglepetés Társulat „Üss a hasadra!” Színpad A műsor szerkesztésben ügyeltünk arra, hogy egy-egy nap hasonló célcsoportot szólítson meg. Így csütörtökön a nyugdíjas korosztály töltötte meg a színháztermet. Vasváron túl Rábahidvégről, Acsádról, Sárvárról és a környező településekről jöttek nézők. Azért fontos erről elemzést végeznünk, mert az évközi színházi bérlet újabb potenciális vásárlói kerülhetnek ki közülük. Itt is tetten érhető a Fesztivál áttételes hatása. A transzferhatás érvényesül azt illetően is, hogy az intézmény más rendezvényeire is szívesebben kijönnek az itt megjelenő csoportok és a vonzásukban lévők. Így Sorkifalud, vagy Sorokpolány színtársulatai húzzák magukkal a Rétes fesztiválra készülőket. Az esti órákban az extrémebb darabok kerültek bemutatásra. Szombaton és vasárnap a komédiát kedvelők lettek megszólítva. Ismételten jól üzemelt a Békeház régi termeivel a modern felfogású darab helyszíneként, amely a Fesztivál fődíjasa lett.

Herczeg Diána és Komáromi Sándor workshopja

A zsűriről Kiváló színházi szakemberek voltak jelen, többen az elejétől. Rálátásuk van a hivatásos és a nem hivatásos színházi szférára. Új szakemberek is megjelentek a fesztiválon. Olyan emberek találkoztak egymással Vasváron, akik évtizedek óta tudnak a másikról, de személyesen még nem látták egymást. Vasvár volt a közös nevező. Szép pillanatok voltak ezek. Vagy amikor a vasvári zsűritag találkozott a hajdani diákjával, aki ma színikritikus. Rendkívül jó érzékkel beszéltek a csoportokkal, nem csak a szakmai fórumokon, hanem a szünetekben a megkeresésekre is. Olyan ismereteket kaptak a csoportok, ami egy továbbképzéssel ér fel. A fesztivál egyik fő presztízsét ez adja. A szakemberek a vidéki Magyarországra is rálátnak, hisz előadásokat ott is látogattak. Testközelből érzékelhették a fesztivál vidékfejlesztő hatását és a helyi közösségekre gyakorolt jótékony szerepét. Egy kis településen az egész falu benne van a szervezésben. Színház az egész világ (az iskola is) A pápai Teleszterion Műhelyből Komáromi Sándor és Herceg Dia tartott interaktív „órát” az érdeklődők számára. Az egy óra időtartamra tervezett foglalkozásból két és fél óra lett, ami a pedagógusok aktivitásának volt köszönhető. Sikerült olyan motivációt adni a résztevő 11 főnek, ami biztató a jövő folytatását illetően. A szervezési szakaszban Nyugat Dunántúl térségben lévő minden Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz levelet írtunk a képzési lehetőségről. A térség hat iskolájának és óvodájának minden pedagógusa részére személyre szóló levelet írtunk és többször megkerestük őket. A befektetett energia nagy volt, de a folytatás realitása is megteremtődött. Közelebb kerültek a Fesztiválhoz az iskolák is. Egyik legnagyobb hozadéka volt ez az idei eseménynek.

A Nagy Gáspár Kulturális Központ színházterme

A megnyitóféle A második nap történt az egyik támogató cég képviselőjével. Erőteljesen jelent meg az a szemlélet, hogy a kultúra támogatása érdeke a multi cégnek is. A vezetője hangsúlyozta a fesztivál közösségszervező erejét. Szívesen együttműködnek a folytatásban és egyéb rendezvényeket illetően is nyitottak. Példát adott a szemléletük a nagy cégek felé, ami a jövőben további együttműködéseket jelenthet. (Pl. nemzetközi cég kapcsolataival kerülhetnek ide csoportok külföldről.) Jól esően nyugtázhatták a jelenlévők, hogy egy multi cég miként működhet a lehető legtermészetesebb módon együtt egy intézménnyel. A könyvbemutatóról Grotowski színházáról íródott könyv ismertetése zajlott a rendezvény egyik napján. Itt is találkoztak olyan emberek egymással, akik évtizedek óta nem látták a másikat. Aztán ott folytatták a beszélgetést, ahol akkor abbamaradt. A könyvismertető inspirációval hatott a színjátszókra, hogy a színház elméleti, teoretikus oldalával is bátrabban foglalkozzanak. Néhány díjazott Hat helyszínen 14 előadás zajlott. Idén nem lépett be új helyszín, - ámbár erre volt igény-, de nem volt lehetőség már több előadást mobilizálni. Minden településen megfelelően készültek a nézők szerevezésével, az előadás fogadására. Évről – évre javul a helyszínek infrastruktúrája. (Idén Szajkon és Csipkereken épült vagy újult meg a fedett színpad). A csoportokat az előadás után megvendégelték és beszélgettek velük. Vidékfejlesztő hatása ezen előadásoknak mérhető. Vannak csoportok, akik visszatérnek a nyár folyamán a faluba táborozásra. Kapcsolatok épülnek. Információkat tudnak meg egymásról. A településen ösztönzést kapnak a halvány kezdeményezések a színjátszásra vagy egyéb tevékenységre. (Pl. jövőre Sorokpolány és Sorkifalud is fogadna előadást). A települések számára fontosabb a Fesztivál, mint Vasvárnak. A súlypont eltolódik a vidék felé a jövőben. Akár egy-egy egész nap is lehet egy községben, amikor ott lesz kihelyezve a fesztivál és oda mozgósítjuk a térséget és a Vasvárt. Szombat esti koncertek Fiatalok javaslatára került be szombatra. A szóló és zenekar szervesen kapcsolódott a rendezvényhez. Alatta folyt a szakmai értékelés. Itt is lett volna helye a zeneiskola igénybevételének.

Szakmai beszélgetés

A kolostorölelés Harmadik éve történik. A színjátszók és a résztvevők (idegen turisták is bekapcsolódnak, sőt kifejezetten ezért jönnek Vasvárra) már tudják, hogy mily értéke van ezen épületnek. A plébánia partner volt a népszerűsítésében. Ehhez kapcsolódott a pogácsagyűjtési akció. Kezdeményezésünkre 14 fő önzetlen vasvári polgár sütött (nem boltban vette) pogácsát és hozta el szombaton vagy vasárnap. Megható és szívet gyönyörködtető látvány volt, ahogy hozták és tették a közös kosárba, majdan megölelték a kolostort. (Képek a világhálón). A szombati és vasárnapi ölelésen együtt 250 fő vett részt. Színesítettük a tevékenységet kötélugrók, énekesek és fúvósok részvételével és így valóban látványossá is vált az esemény. Jövőre az ötödik alkalom következik. A plébánia is segítségünkre volt a szervezésben. Marketing tevékenység 42 településre papíralapú műsorfüzetet és plakátokat vittünk. A vidéki előadásokra külön anyagokat szállítottunk. A települések vezetőit levélben és személyesen informáltuk. Elektronikusan levelekben és facebookon, honlapunkon folyamatosan küldtük a híreket a külvilágnak. Megyei lapban, a helyi lapban, valamint a Magyar Nemzetben is előzetesen jelent meg híradás. Az önkormányzat hirdetőtábláját kivéve, a hivatalokban, intézményekben, utcán és kirakatokban ott volt az aktuális plakát és műsorfüzet. Soli (Solténszky Tibor halála) Az ismert szakember néhány hete halt meg. 10 éve Vasváron is rendszeresen visszajáró zsűri tag volt. Az itt töltött idejéről néhány fényképet tettünk ki és vetítettük az előtérben. A könyvbemutatón szintén megemlékeztünk róla, mint olyan emberről, akinek sok köze volt Grotowski tréningjeinek magyarországi meghonosításában. A pécsi csapat így emlékezett róla, amit a cetlire írva tűzött fel a falra: „2006. márc. Emlékszem, akkor zsűriztél minket, pécsieket (az én korosztályomat először.) Nem feledjük kedves szavaidat, gondolataidat. Köszönjük, hogy ismertünk! Nélküled kicsit ismét kevesebbek lettünk…. Jó utat! Komlóczi Zoli Pécsről.” A Jövő A fesztivált támogatókkal együttműködés megkötése az ősz folyamán, valamint 3-5 újabb megyei támogató felkutatása. Szállás és étkezés lehetőségeinek a feltérképezése az ősz folyamán történik a családoknál. (Megpróbáljuk családoknál elhelyezni a 250-300 fő vendéget.) Nagy Gáspár Alapítvánnyal együttműködés. (Irodalmi Tábor Bérbaltaváron a Fesztivál alatt miként kapcsolódhat még szervesebben?) Vas megyei irodalmi emlékhelyekkel együttműködés. (Csönge, Kám, Zsennye..) Az idén jelentkezett külföldi színházakkal, alternatív csoportokkal folyamatosan tartani kell a kapcsolatot. (Grúzia, India, Ghána) Több előadás vidéken…… Workshopok, képzések a fesztivál alatt Bemutató órák További intézmények (Békeház, Könyvtár, Múzeum (egybe esik a Múzeumok Éjszakájával) Nagymákfa bekapcsolása.) Nemzetközi Színi Fesztivál 2017.06.22-25. Vasi Hegyhát Vasvár-Hegyhát, 2016.06.28.

Programajánló

LEGFRISSEBB CIKKEINK
ROVATOK

Játékos folyóirat

Folyamatosan archiváljuk a Játékos régi lapszámait, olvass bele, mi volt a téma 20 évvel ezelőtt!

bottom of page