top of page
  • Szerző képeJátékos

XXV. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó TalálkozóA Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) a megyei szervező intézményekkel és szervezetekkel együttműködve 2016-ban huszonötödik alkalommal hirdeti és szervezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót (WSO) és Fesztivált. Hiszünk abban, hogy a gyermekszínjátszás az egyik legkreatívabb tevékenység, amely a gyermek személyiségét komplexen fejleszti, közösséget teremt, és a tevékenység során megtapasztaltatja a közös alkotómunka örömét. A gyermekszínjátszó csoportok közösségi léte, együttes tevékenysége a szociális fejlődést, a személyiség érését, a társadalomban betöltött szerep elsajátításának kreatív formáit teszi lehetővé. A gyermekszínjátszás céljai közé tartozik olyan kulturált, ismeretekkel bíró, kreatív, rugalmas, empatikus, érvényes és értékes megnyilvánulásokra képes gyermekek nevelése, akik a gyermekszínjátszás adta élmények segítségével kiteljesedhetnek, az értékközpontú, erőszakmentes és toleráns társadalom létrehozásában vállalhatnak fontos szerepet. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: A magyar gyermekszínjátszók felmenő rendszerű találkozójára várjuk minden olyan csoport nevezését, amelynek tagjai legalább 80%-ban 6-15 év közöttiek (általános iskolai korosztály).


A találkozóra – műfaji és tematikai megkötés nélkül – a csoporttagok életkorának, érdeklődésének és képességeinek megfelelő színjátszó előadások nevezhetők. Az előadások ajánlott műsorideje alsó tagozatos csoportoknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. Nem nevezhető az az előadás, amellyel az Országos Diákszínjátszó Találkozón is indulnak. Egy csoport egy előadást nevezhet be. A részvétel regisztrációhoz kötött: a részvétel előfeltétele, hogy a csoport az országos szervezőnél (MDPT) regisztráljon, és befizesse az MDPT számára az (egyszeri) nevezési díjat. A jelentkezési lap beküldéséről és a regisztráció menetéről részletes információ alább olvasható. Rendezvénysorozatunk – a hagyományoknak megfelelően – háromlépcsős lesz. Az első lépcső és MEGYEI ÉS FŐVÁROSI BEMUTATÓKAT foglalja magába. Ez a szint a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően idén is bővíthető. Minden, nem a WSO keretei között létrejött helyi, területi gyermekszínjátszó találkozó csatlakozhat rendezvény-sorozatunkhoz – biztosítva résztvevői számára az országos találkozó felmenő rendszerébe való bekapcsolódást –, amennyiben az induló csoportok eleget tesznek a nevezési feltételeknek, illetve a szervezők az MDPT elnöksége által összeállított listáról legalább egy főt meghívnak a szakmai értékelők közé. Az előadások a szakmai értékeléstől függően továbbjutásra is javasolhatók. (A csoportok ezeken a találkozókon is kérhetnek minősítést.) A második lépcső a HAT REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ, ahol az első forduló szakmai értékelése során kiemelkedőnek bizonyult előadások kapnak bemutatkozási lehetőséget. A harmadik szint az ORSZÁGOS FESZTIVÁL: a találkozó eseménysorozatának záró, reprezentatív rendezvénye, amelyre szakmai értékelő kollégáink delegálják azokat az előadásokat, amelyeket ebben az évben példaértékűnek találtak. A kiválasztás az utolsó regionális találkozót követően történik meg. Legkésőbb a döntést követő napon – elektronikus úton – értesítjük a meghívott csoportok vezetőit. A fesztiválra meghívást kapnak a határon túli magyar gyermekszínjátszó találkozókról válogatott előadások is. A meghívott csoportok számát a rendezvényre fordítható pénzügyi eszközök mértéke és a helyszín határozza meg: az elmúlt években 22 és 30 között változott. A RENDEZVÉNYSOROZAT SZINTJEI ÉS IDŐBENI LEFUTÁSA · megyei és fővárosi bemutatók (március vége - április) · regionális bemutatók (várhatóan április 29 - május 14.) · országos fesztivál (június 3-4-5.) TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK MINŐSÍTÉS: Az első szint találkozói végén minősítést azon csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a csoport vezetője ezt a jelentkezési lapon külön kéri. A minősítés – a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó hagyományainak megfelelően – nem kötelező, és a továbbjutásnak nem előfeltétele. SZAKMAI BESZÉLGETÉSEK: A bemutatókat követően munkatársaink készek szakmai beszélgetések vezetésére, amelyekre a helyi szokások és lehetőségek függvényében kerül sor. (A Magyar Drámapedagógiai Társaság javasolja a helyi szervezőknek szakmai beszélgetések programba állítását: tapasztalataink szerint az előadások értékeinek és további fejlesztési lehetőségeinek kiemelése fejlesztően hat. A delegált szakemberek és a csoportvezető-rendezők közös, elemző beszélgetése segíti a csoportok további munkáját.) REGISZTRÁCIÓ: A csoportra és az előadásra vonatkozó pontos információkat a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben kérjük elküldeni a Magyar Drámapedagógiai Társasághoz! A felhívás és a jelentkezési lap, továbbá a megyei szervezők (egyeztetés alatt lévő) listája honlapunkról letölthető (www.drama.hu). REGISZTRÁCIÓS DÍJ: A találkozóra nevező csoportok regisztrációs díja 3000 Ft/csoport. A nevezés a regisztrációs díj befizetésével válik érvényessé. A regisztrációs díj átutalásánál kérjük, tüntessék fel a megyét és a csoport pontos nevét! (Ellenkező esetben beazonosíthatatlan tételként vissza kell utalnunk az összeget.) Bankszámlaszám: OTP Bank 11701004-20065946 Regisztrációs díjat nem térítünk vissza. SZÁMLAKIÁLLÍTÁS: A JELENTKEZÉSI LAPON, amelynek beküldése megelőzi az utalást, kérjük, hogy a csoport vezetője pontosan adja meg a számlázási adatokat! A számla utólagos módosítására technikai okok miatt nincs lehetőségünk. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. február 29. Főszervező: Magyar Drámapedagógiai Társaság (MDPT) 1011 Budapest, Corvin tér 8. levelezési cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A telefon: 70/3353959 Megyei és regionális szervezők: jegyzékük honlapunkról (www.drama.hu) letölthető (egy része szervezés alatt). Az országos rendezvénysorozathoz támogatást kérünk: · a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiumától (a kollégiumtól támogatást kaptunk) · a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumától, · az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró programjára – az országos fesztiválra – 2016. június 3-4-5-én kerül sor Debrecenben. További információk: www.drama.hu; orszagos.talalkozo@gmail.com A várt támogatások elmaradása esetén az országos találkozót meghirdető MDPT és a szervező intézmények a változás jogát fenntartják.

Programajánló

LEGFRISSEBB CIKKEINK
ROVATOK

Játékos folyóirat

Folyamatosan archiváljuk a Játékos régi lapszámait, olvass bele, mi volt a téma 20 évvel ezelőtt!

bottom of page